Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

5700101436 – VIỄN THÔNG QUẢNG NINH

5700101436 – VIỄN THÔNG QUẢNG NINHVIỄN THÔNG QUẢNG NINH
Mã số thuế 5700101436
Địa chỉ Số 1, trục đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành thị Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Người đại diện Viễn Thông Quảng Ninh
Điện thoại 033822002
Ngày hoạt động 1998-09-21
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn NN 1 thành viên
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 5700101436 lần cuối vào 2020-06-24 17:28:19. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2610 Phân phối linh kiện điện tử
2620 Phân phối máy vi tính và đồ vật ngoại vi của máy vi tính
2630 Phân phối đồ vật truyền thông
Chi tiết: Phân phối vật tư, đồ vật viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông
4220 Vun đắp dự án công ích
Chi tiết: Vun đắp, lắp đặt, bảo dưỡng, những dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và softwave
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán sỉ vật tư, đồ vật viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông
4741 Sang tên lẻ máy vi tính, đồ vật ngoại vi, softwave và đồ vật viễn thông trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Sang tên lẻ vật tư, đồ vật viễn thông,khoa học thông báo và truyền thông
6110 Hoạt động viễn thông mang dây
6120 Hoạt động viễn thông không dây
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất và sản phẩm truyền thông
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can hệ đến máy vi tính
6312 Cổng thông báo
6492 Hoạt động cấp nguồn đầu tư khác
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất vốn đầu tư, nguồn đầu tư, ngân hàng (chỉ hoạt động khi được cơ quan mang thẩm quyền nhà nước cho phép
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ mang can hệ
Chi tiết: Dò hỏi, giải đáp, kiểu dáng những dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông
7310 Quảng bá
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất truyền bá
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, trang đồ vật chuyên lĩnh vực viễn thông, khoa học thông báo, điện tử, tin học, hạn tầng viễn thông
8220 Hoạt động nhà sản xuất can hệ đến những cuộc gọi
Chi tiết: Trừ những loại thông báo nhà nước cấm và nhà sản xuất thăm dò
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Đơn vị sự kiện
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất du nhập vật tư, đồ vật viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông
9511 Tôn tạo máy vi tính và đồ vật ngoại vi
9512 Tôn tạo đồ vật liên lạc
Scroll to Top