Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

4600864513 – CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

4600864513 – CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁOCÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
Tên quốc tế NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Tên viết Vô hiệu hóa NUIPHAO MINING
Mã số thuế 4600864513
Địa chỉ Xóm 2 – Xã Hà Thượng – Huyện Đại Từ – Thái Nguyên.
Người đại diện Nguyễn Thiều Nam
Bên cạnh đó Nguyễn Thiều Nam còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02803 824 063
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên
Update mã số thuế 4600864513 lần cuối vào 2021-11-02 15:06:40. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
0722 Khai thác quặng kim loại khác không đựng sắt
0730 Khai thác quặng kim loại quí thi thoảng
(Khai thác, chế biến vàng, đồng, vonfram, fluorit và bismut))
0990 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khai thác mỏ và quặng khác
2420 Cung ứng kim loại màu và kim loại quý
3312 Sang sửa máy móc, đồ vật
3600 Khai thác, xử lý và cung ứng nước
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3811 Thu nhặt rác thải không độc hại
3812 Thu nhặt rác thải độc hại
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3830 Tái chế phế truất liệu
3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động điều hành chất thải khác
4222 Vun đắp dự án cấp, thoát nước
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
(không bao gồm buôn bán mua, sang tay vàng miếng)
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Bán sỉ hóa chất (Trừ loại Nhà nước cấm)
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng con đường bộ
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224 Bốc xếp hàng hóa
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can dự đến chuyển vận
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7020 Hoạt động trả lời điều hành
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học sở hữu can dự
(Hoạt động dò xét địa chất, nguồn nước ((Dò hỏi khoáng sản))
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và những hoạt động giúp đỡ văn phòng đặc trưng khác
(Những hoạt động giúp đỡ văn phòng đặc trưng khác)
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập cảng những mặt hàng Doanh nghiệp buôn bán

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top