Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

3700256098-001 – PHÒNG CS GIAO THÔNG

3700256098-001 – PHÒNG CS GIAO THÔNGPHÒNG CS GIAO THÔNG
Mã số thuế 3700256098-001
Địa chỉ Thị xã – Tỉnh Bình Dương – Bình Dương
Người đại diện
Điện thoại 822818
Ngày hoạt động 1998-12-05
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Những đơn vị kinh tế khác
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 3700256098-001 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Scroll to Top