Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0315384166 – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITAL

0315384166 – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITALCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITAL
Tên quốc tế CENTRAL CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa CENTRAL CAPITAL CO.,LTD
Mã số thuế 0315384166
Địa chỉ Số 20 – 22 – 24 Đông Du – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Thiên hạ Thị Dịu Hòa
Bên cạnh đó Thiên hạ Thị Dịu Hòa còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo bắt buộc khách hàng
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 1
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0315384166 lần cuối vào 2021-10-25 09:22:22. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất nguồn vốn chưa được phân vào đâu
chi tiết: hoạt động giải đáp đầu tư (trừ giải đáp nguồn vốn, kế toán)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: buôn bán bất động sản
6820 Giải đáp, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: nhà sản xuất giải đáp, điều hành bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý phân phối bất động sản (trừ giải đáp với tính pháp lý)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
(trừ giải đáp nguồn vốn, kế toán)
7310 Quảng bá
7410 Hoạt động mẫu mã chuyên dụng
chi tiết: hoạt động trang hoàng nội thất
Scroll to Top