Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0312776486 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ

0312776486 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ
Tên quốc tế SEN DO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa SENDO JSC
Mã số thuế 0312776486
Địa chỉ Tầng 5, Toà nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Con đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Nguyễn Đắc Việt Dũng
Tuy nhiên Nguyễn Đắc Việt Dũng còn đại diện những công ty:

Điện thoại 08 73001188
Ngày hoạt động 2014-05-13
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0312776486 lần cuối vào 2021-09-21 04:44:37. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Nhà cung cấp đại lý huê hồng (CPC 621)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4791 Sang tay lẻ theo buộc phải đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng sang tên lẻ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng sang tên lẻ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: nhà cung cấp kho bãi (CPC 742, không buôn bán bất động sản)
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can hệ đến chuyển vận
Chi tiết: Nhà cung cấp đại lý chuyển vận hàng hóa (CPC 748, bao gồm nhà cung cấp giao nhận hàng hóa)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: + Nhà cung cấp lập trình (CPC 8424) + Nhà cung cấp thực hành apps (CPC 842)
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp giải đáp apps và giải đáp hệ thống (CPC 8421)
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: nhà cung cấp bảo trì và tu bổ máy vi tính vi tính (CPC 845) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện), và nhà cung cấp PC khác (CPC 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
Chi tiết: + Nhà cung cấp xử lý dữ liệu (CPC 843) + Nhà cung cấp cơ sở vật chất dữ liệu (CPC 844) (Công ty không được cung ứng “nhà cung cấp thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý đàm phán (sở hữu mã CPC 843**) và nhà cung cấp truyền dẫn dữ liệu và tin (sở hữu mã số CPC 7523**))
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: nhà cung cấp thương nghiệp điện tử (thực hành theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/2013/TT-BCT về ngành thương nghiệp điện tử) (Công ty chỉ được thực hành hoạt động sau khi đã được cấp Giấy phép buôn bán theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top