Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0310176878 – CÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAM

0310176878 – CÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAMCÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAM
Tên quốc tế KAISER VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ KAISER VIETNAM
Mã số thuế 0310176878
Địa chỉ Số 7-9-11 tuyến đường Mai Thị Lựu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Lui, Hiu Ching
Điện thoại 08 3910 5898
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0310176878 lần cuối vào 2021-10-25 15:52:19. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
chi tiết: thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ (không có mặt trên thị trường hạ tầng bán sỉ) những hàng hóa sở hữu mã số HS 0801.31.00, 0801.32.00, 0901 (CPC: 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
chi tiết: – Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng những sản phẩm hóa chất vô sinh, hóa chất hữu cơ, plastic… sở hữu mã số HS 27073000, 27075000, 2833, 2836, 2902, 29031200, 29051100, 29051200, 29053100, 2907, 2909, 2914, 2915, 2917, 2924, 3901, 3902 và 2911.00.00, 2920.90.90, 2921.11.00 theo quy định của luật pháp Việt Nam. – Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Đơn vị kinh tế thực hành công trình đầu tư chỉ được thực hành chỉ tiêu công trình nêu trên khi đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và những văn bản chỉ dẫn, chỉnh sửa sở hữu can hệ.) (CPC: 622)
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
chi tiết: thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (không có mặt trên thị trường hạ tầng sang tay lẻ) những hàng hóa sở hữu mã số HS 0801.31.00, 0801.32.00, 0901 (CPC: 632) – Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung cấp sang tay lẻ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Đơn vị kinh tế thực hành công trình đầu tư chỉ được thực hành chỉ tiêu công trình nêu trên khi đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và những văn bản chỉ dẫn, chỉnh sửa sở hữu can hệ.) (CPC: 631)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: – Thực hành quyền cung cấp bán sỉ (không có mặt trên thị trường hạ tầng bán sỉ) và quyền cung cấp sang tay lẻ (không có mặt trên thị trường hạ tầng sang tay lẻ) những sản phẩm hóa chất vô sinh, hóa chất hữu cơ, plastic… sở hữu mã số HS 27073000, 27075000, 2833, 2836, 2902, 29031200, 29051100, 29051200, 29053100, 2907, 2909, 2914, 2915, 2917, 2924, 3901, 3902 và 2911.00.00, 2920.90.90, 2921.11.00 theo quy định của luật pháp Việt Nam. (CPC: 632)
Scroll to Top