Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0304738328 – CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE

0304738328 – CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASECÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE
Tên quốc tế CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ CILC
Mã số thuế 0304738328
Địa chỉ Tầng 28, cao ốc Saigon Trade Centre, số 37 Tôn Đức Thắng – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Wu Chi-Chang
Điện thoại (028) 7301 6010
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0304738328 lần cuối vào 2021-10-22 08:58:38. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6491 Hoạt động cho thuê nguồn vốn
Chi tiết: 1.Huy động vốn dưới những hình thức sau đây: a) Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của đơn vị; b) Vay vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp; c) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. 2.Cho thuê nguồn vốn. 3.Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê nguồn vốn. 4. Cho thuê vận hành. 5.Những hình thức cấp nguồn hỗ trợ khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng). 6. Những hoạt động khác a) Mở account trả tiền tại ngân hàng thương nghiệp, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Thu nhận vốn ủy thác của Chính phủ, đơn vị, tư nhân để thực hành hoạt động cho thuê nguồn vốn, ủy thác cho thuê nguồn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; c) Sản xuất nhà sản xuất giải đáp trong ngành nghề ngân hàng, nguồn vốn, đầu tư cho Bên thuê nguồn vốn; d) Buôn bán , phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước quy định. f)Cho vay bổ sung vốn lưu động đối mang bên thuê nguồn vốn.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Làm đại lý buôn bán bảo hiểm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top