Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0303284985 – CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER

0303284985 – CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDERCÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER
Tên quốc tế CAREERBUILDER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa CAREERBUILDER
Mã số thuế 0303284985
Địa chỉ 139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện BÙI NGỌC QUỐC HƯNG
Bên cạnh đó BÙI NGỌC QUỐC HƯNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo đề xuất người mua
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 3
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0303284985 lần cuối vào 2021-11-29 20:03:13.


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp PC và những nhà cung cấp can hệ. (CPC 849)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: Nhà cung cấp giải đáp điều hành (CPC 865, trừ giải đáp vốn đầu tư, kế toán, luật pháp).
7310 Truyền bá
Chi tiết: Nhà cung cấp truyền bá (CPC 871, trừ nhà cung cấp truyền bá thuốc lá).
7320 Nghiên cứu thị phần và khảo sát dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (trừ hoạt động khảo sát dư luận) (CPC 86401)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top