Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0301447257 – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

0301447257 – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMERCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên quốc tế NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa NOVA CONSUMER GROUP
Mã số thuế 0301447257
Địa chỉ 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Tôn Thất Đề ( sinh năm 1974 – Thừa Thiên Huế)
Tuy nhiên Tôn Thất Đề còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0301447257 lần cuối vào 2021-10-09 06:52:33. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0114 Trồng cây mía
0141 Chăn nuôi trâu, bò
0145 Chăn nuôi lợn
0146 Chăn nuôi gia cầm
0150 Trồng trọt, chăn nuôi hổ lốn
0210 Trồng rừng và trông nom rừng
Chi tiết: Trồng rừng
4299 Vun đắp dự án công nghệ dân dụng khác
Chi tiết: Thi công vun đắp những dự án công nghệ dân dụng (CPC 513)
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ); (CPC 622) (không hoạt động tại hội sở).
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ); (CPC 622) (không hoạt động tại hội sở).
4633 Bán sỉ đồ uống
(không hoạt động tại hội sở).
4653 Bán sỉ máy móc, trang bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659 Bán sỉ máy móc, trang bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ); (CPC 622) (không hoạt động tại hội sở).
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ); (CPC 622) (không hoạt động tại hội sở).
4721 Sang tên lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
4722 Sang tên lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
4723 Sang tên lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
4791 Sang tên lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ sang tay lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban dân chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh về phê duyệt y Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Tỉnh thành Hồ Chí Minh) (CPC 631)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ sang tay lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban dân chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh về phê duyệt y Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Tỉnh thành Hồ Chí Minh) (CPC 631)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời apps và trả lời hệ thống (CPC 842)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Thực hành theo quy định tại Điều 11 Luật Buôn bán Bất động sản
7020 Hoạt động trả lời điều hành
(trừ trả lời nguồn vốn, kế toán, pháp lý) (CPC 865)
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập cảng những mặt hàng Doanh nghiệp buôn bán

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top