Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0301412222-006 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

0301412222-006 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế 0301412222-006
Địa chỉ 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN TRUNG HIẾU ( sinh năm 1969 – Thái Bình)
Tuy nhiên TRẦN TRUNG HIẾU còn đại diện những công ty:

Điện thoại 08 38365365
Ngày hoạt động 2007-08-08
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0301412222-006 lần cuối vào 2021-09-21 08:11:18. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Huy động vốn: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền khác. – Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài. – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hành nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. – Vay vốn của những đơn vị nguồn hỗ trợ và Doanh nghiệp vốn đầu tư. Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can hệ đến hoạt động của ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
6491 Hoạt động cho thuê vốn đầu tư
Chi tiết: Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức: – Cho vay – Bảo lãnh ngân hàng
6492 Hoạt động cấp nguồn hỗ trợ khác
Chi tiết: Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức: – Tung ra thẻ nguồn hỗ trợ – Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và giấy má mang giá khác. – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp.
6499 Hoạt động nhà cung cấp vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Mở account cho các bạn: – Phân phối những công cụ trả tiền – Phân phối những nhà cung cấp trả tiền: * Thực hành nhà cung cấp trả tiền trong nước bao gốm: sec, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ. * Thực hành nhà cung cấp trả tiền quốc tế và những nhà cung cấp trả tiền khác sau khi được ngân hàng nhà nước bằng lòng. Thực hành hoạt động cung cấp nhà cung cấp ngoại hối theo quy định của Luật pháp.
Scroll to Top