Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0301219010 – NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0301219010 – NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HO CHI MINH BRANCH
Tên viết loại bỏ BANGKOK BANK – HOCHIMINH
Mã số thuế 0301219010
Địa chỉ Lô số G-01 (trệt) và lầu 1, số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Tharabodee Serng-Adichaiwit
Điện thoại (08) 3821 4396
Ngày hoạt động 1993-03-01
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0301219010 lần cuối vào 2021-10-02 05:12:34. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài. 3. Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức sau: a/Cho vay; b/Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và hồ sơ mang giá khác; c/Bảo lãnh ngân hàng; d/Những hình thức cấp nguồn vốn vay khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước ưng ý. 4. Mở account trả tiền cho người dùng 5. Phân phối những công cụ trả tiền 6. Phân phối những nhà cung cấp trả tiền sau đây: a/Thực hành nhà cung cấp trả tiền trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn vốn vay, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; b/Thực hành nhà cung cấp trả tiền quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 7. Ðược vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 8. Vay vốn của những đơn vị nguồn vốn vay, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp 9. Mở account: a/Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên account tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ đề nghị b/Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn vốn vay khác c/Mở account tiền gửi, account trả tiền ở nước ngoài. Mục đích, nội dung hoạt động của những account này thực hành theo quy định của luật pháp về ngoại hối 10. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước 11. Tham dự đấu thầu tín phiếu Ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ mang trị giá khác trên thị phần tiền tệ 12. Mua, sang tên ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13. Thực hành buôn bán vàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ưng ý bằng văn bản 14. Ðược quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15. Thực hành nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, nguồn vốn; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn 16. Bao trả tiền trong nước 17. Buôn bán, phân phối nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước quy định 18. Buôn bán, phân phối sản phẩm nảy sinh lãi suất
Scroll to Top