Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0301103908-114 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH PHƯƠNG NAM – PHÒNG GIAO DỊCH BẮC HẢI

0301103908-114 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH PHƯƠNG NAM – PHÒNG GIAO DỊCH BẮC HẢINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH PHƯƠNG NAM – PHÒNG GIAO DỊCH BẮC HẢI
Mã số thuế 0301103908-114
Địa chỉ Khu A, 24 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ĐỖ VĂN TRI ( sinh năm 1973 – Lâm Đồng)
Bên cạnh đó ĐỖ VĂN TRI còn đại diện những công ty:

Điện thoại 9320420
Ngày hoạt động 2011-03-31
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0301103908-114 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Huy động vốn, tiếp thu vốn trong nước, cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm nhà cung cấp trả tiền giữa những người dùng. Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của những đơn vị và dân cư dưới những hình thức tiền gửi sở hữu kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiển gửi, tiếp thu nguồn vốn và lớn mạnh của những đơn vị trong nước, vay vốn của những đơn vị nguồn vốn vay khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đối mang những đơn vị và tư nhân chiết khấu những thương phiếu, trái phiếu và thủ tục sở hữu giá hùn vốn và liên doanh theo luật pháp. Làm nhà cung cấp trả tiền giữa những người dùng. Buôn bán ngoại tệ vàng bạc, trả tiền quốc tế. Huy động vốn từ nước ngoài và những nhà cung cấp ngân hàng khác trong mối quan hệ mang nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép./.
Scroll to Top