Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0300808912 – CÔNG TY TNHH E.LAND VIỆT NAM

0300808912 – CÔNG TY TNHH E.LAND VIỆT NAMCÔNG TY TNHH E.LAND VIỆT NAM
Tên quốc tế E.LAND VIETNAM CORP.,LTD
Mã số thuế 0300808912
Địa chỉ 76/28 Tuyến đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện PARK WOO HYUK
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0300808912 lần cuối vào 2021-10-09 09:57:08. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1311 Phân phối sợi
Chi tiết: cung ứng những sản phẩm dệt len
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
Chi tiết: cung ứng những sản phẩm may mặc
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
(CPC 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: – Thực hành quyền xuất khẩu những hàng hóa vật liệu, phụ liệu của hàng dệt và may mang mã số HS: 3919, 3923, 3926, 4203, 4304, 4818, 5001 -> 5007, 5203.00.00, 5208 -> 5212, 5309 -> 5311, 5401, 5407, 5512 -> 5516, 5603, 5604, 5801, 5804, 5806 -> 5808, 5809, 5901 -> 5907, 6001 -> 6006, 6117, 6217, 7319, 8308, 9606, 9607, 5101, 5102, 5104.00.00 -> 5113.00.00, 5408, 5801 -> 5811, 6101 -> 6116, 6201 -> 6216, 6402 theo quy định của luật pháp Việt Nam (Công ty không được lập cơ sở vật chất để thu mua hàng xuất khẩu) – Thực hành quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) những hàng hóa mang mã số HS: 4203, 4304, 5001 → 5007, 5208 → 5212, 5309 → 5311, 5401, 5407, 5512 → 5516, 5604, 5801, 5804, 5806 → 5809, 5901 → 5907, 6001 → 6006, 6117, 6217, 6401, 6403, 6404, 6406, 7319, 8308, 9606, 9607, 3926, 5101, 5102, 5104.00.00 -> 5113.00.00, 5408, 5801 -> 5811, 6101 -> 6116, 6201 -> 6216, 6402 theo quy định của luật pháp Việt Nam (CPC: 622)
4791 Sang tay lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (CPC 631)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tay lẻ) những hàng hóa mang mã số HS: 4203, 4304, 5001 → 5007, 5208 → 5212, 5309 → 5311, 5401, 5407, 5512 → 5516, 5604, 5801, 5804, 5806 → 5809, 5901 → 5907, 6001 → 6006, 6117, 6217, 6401, 6403, 6404, 6406, 7319, 8308, 9606, 9607, 3926, 5101, 5102, 5104.00.00 -> 5113.00.00, 5408, 5801 -> 5811, 6101 -> 6116, 6201 -> 6216, 6402 theo quy định của luật pháp Việt Nam (CPC: 632)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Thực hành theo điều 11 luật buôn bán bất động sản
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản ( trừ đấu giá quyền sử dụng đất)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời điều hành chung, nhà sản xuất trả lời điều hành nguồn vốn, nhà sản xuất trả lời điều hành marketing, nhà sản xuất trả lời điều hành nguồn công nhân, nhà sản xuất trả lời điều hành cung ứng, nhà sản xuất quan hệ cộng đồng (CPC: 865) (Công ty không được phân phối nhà sản xuất trọng tài hòa giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những nhà buôn, nhà sản xuất pháp lý, nhà sản xuất thuế, kiểm toán và kế toán; không được phân phối nhà sản xuất trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được phân phối nhà sản xuất nghiên cứu thị phần và dò hỏi quan điểm công chúng hoạt động trong ngành PR; không được thực hành nhà sản xuất trả lời việc làm, học nghề, điều khoản mang can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top