Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0201301014 – CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNG

0201301014 – CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNGCÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNG
Tên quốc tế JFE SHOJI STEEL HAIPHONG CO.,LTD
Tên viết loại bỏ JSHP
Mã số thuế 0201301014
Địa chỉ Số 2, Con đường số 5, Khu thị thành, công nghiệp và nhà cung cấp VSIP Hả – Xã Tân Dương – Huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng.
Người đại diện Fumito Okabe
Điện thoại 0225 3959916
Ngày hoạt động 2013-06-06
Điều hành bởi Cục Thuế TP Hải Phòng
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0201301014 lần cuối vào 2021-10-06 23:03:09. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2410 Phân phối sắt, thép, gang
2420 Phân phối kim loại màu và kim loại quý
2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công tất những cả sản phẩm thép và sản phẩm kim loại màu
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời hạ tầng bán sỉ) những sản phẩm sắt, thép, gang thỏi và gang kính theo phân lực lượng bốn số sau: 3926, 4016, 7201, 7202, 7203, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7310, 7311, 7312, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7326, 7402, 7403, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7419, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7616, 7901, 8003, 8007, 8455, 8481, 8504, 8547
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ (không ra đời hạ tầng sang tên lẻ) những sản phẩm sắt, thép, gang thỏi và gang kính theo phân lực lượng bốn số sau: 3926, 4016, 7201, 7202, 7203, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7310, 7311, 7312, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7326, 7402, 7403, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7419, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7616, 7901, 8003, 8007, 8455, 8481, 8504, 8547
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu và quyền du nhập những sản phẩm sắt, thép, gang thỏi và gang kính theo phân lực lượng bốn số sau: 3926, 4016, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7310, 7311, 7312, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7326, 7402, 7403, 7404, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7419, 7601, 7602, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7616, 7901, 8003, 8007, 8111, 8455, 8481, 8504, 8547

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top