Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0968 188 911

Follow us :

0101659783 – CÔNG TY CỔ PHẦN ZION

0101659783 – CÔNG TY CỔ PHẦN ZIONCÔNG TY CỔ PHẦN ZION
Tên quốc tế ZION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa ZION
Mã số thuế 0101659783
Địa chỉ Z06 Trục đường số 13 – Phường Tân Thuận Đông – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Trương Thị Thanh
Tuy nhiên Trương Thị Thanh còn đại diện những công ty:

Ngày hoạt động 2005-05-30
Điều hành bởi Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0101659783 lần cuối vào 2021-10-09 22:08:43. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can dự đến vận chuyển
Chi tiết: đại lý sang tay vé tàu bay
5820 Xuất bản ứng dụng
chi tiết: Phân phối ứng dụng, trả lời và cung cấp ứng dụng
6190 Hoạt động viễn thông khác
chi tiết: Nhà cung cấp phân phối thông báo lên Internet internet. Đại lý phân phối nhà sản xuất viễn thông (trừ đại lý tầm nã cập – tầm nã cập mạng). Nhà cung cấp trị giá gia tăng trong hoạt động viễn thông (bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục, chuyển đổi mã và giao thức, thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý thương lượng) dưới hình thức bán sỉ hoặc sang tay lẻ cho những đơn vị, tư nhân và người dùng công ty trong nước
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
6312 Cổng thông báo
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết : Nhà cung cấp trung gian trả tiền (Chỉ được buôn bán khi cơ quan với thẩm quyền cho phép);
7911 Đại lý du hý
7990 Nhà cung cấp đặt cọc và những nhà sản xuất giúp đỡ can dự đến lăng xê và đơn vị tua du hý
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
(không thực hành những kỹ xảo đồ họa cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, phương tiện thực hành những chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà cung cấp thương nghiệp điện tử (thực hành theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/2013/TT-BTC về ngành thương nghiệp điện tử)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top