Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0100283873-002 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂN

0100283873-002 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂN
Mã số thuế 0100283873-002
Địa chỉ 1 phần tầng 1, tầng 2 tòa nhà Gold Tower số 275 Nguyễn Trã – Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Người đại diện Vũ Thị Ngọc Hà ( sinh năm 1982 – Bắc Ninh)
Điện thoại 02438545459
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Update mã số thuế 0100283873-002 lần cuối vào 2021-11-04 14:01:55. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
6499 Hoạt động nhà cung cấp nguồn vốn khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: – Hoạt động bao trả tiền – Sản xuất những nhà cung cấp bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn – Buôn bán ngân hàng theo những quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (194/QĐ-NH5 ngày 14/9/1994; 347/QĐ-NHNN ngày 24/2/2010; 108/QĐ-NHNN ngày 21/1/2010; 104/QĐ-NHNN ngày 2/2/2012…); – Ngân hàng lưu ký; – Buôn bán trái phiếu và những thủ tục mang giá khác theo quy định của luật pháp;
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: – Đại lý bảo hiểm và những nhà cung cấp can dự khác theo quy định của luật pháp;
Scroll to Top