Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0100203476 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

0100203476 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG
Tên quốc tế TRADING CONSTRUCTION WORKS ORGANIZATION
Tên viết Vô hiệu hóa WTO
Mã số thuế 0100203476
Địa chỉ Số 201, các con phố Minh Khai – Phường Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Người đại diện Võ Nhật Thăng
Tuy nhiên Võ Nhật Thăng còn đại diện những công ty:

Điện thoại 38621122
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hà Nội
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100203476 lần cuối vào 2021-11-14 15:44:33. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0129 Trồng cây lâu năm khác
0131 Nhân và săn sóc cây giống hàng năm
0161 Hoạt động nhà sản xuất trồng trọt
0220 Khai thác gỗ
0240 Hoạt động nhà sản xuất lâm nghiệp
0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
1520 Phân phối giày dép
1629 Phân phối sản phẩm khác từ gỗ; phân phối sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và nguyên liệu tết bện
1701 Phân phối bột giấy, giấy và bìa
2012 Phân phối phân bón và hợp chất ni tơ
2393 Phân phối sản phẩm gốm sứ khác
2394 Phân phối xi măng, vôi và thạch cao
2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399 Phân phối sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
2410 Phân phối sắt, thép, gang
2511 Phân phối những cấu kiện kim loại
2512 Phân phối thùng, bể đựng và công cụ đựng cất bằng kim loại
3091 Phân phối mô tô, xe máy
3099 Phân phối dụng cụ và vật dụng vận chuyển khác chưa được phân vào đâu
3312 Tu bổ máy móc, vật dụng
3314 Tu bổ vật dụng điện
3315 Tu bổ và bảo dưỡng dụng cụ vận chuyển (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe sở hữu động cơ khác)
3319 Tu bổ vật dụng khác
3320 Lắp đặt máy móc và vật dụng công nghiệp
3511 Phân phối điện
3512 Truyền tải và cung cấp điện
(Chi tiết: Buôn sang tên điện)
3600 Khai thác, xử lý và sản xuất nước
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3811 Thu nhặt rác thải không độc hại
3812 Thu nhặt rác thải độc hại
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động điều hành chất thải khác
4101 Vun đắp nhà để ở
4102 Vun đắp nhà không để ở
4211 Vun đắp dự án các con phố sắt
4212 Vun đắp dự án các con phố bộ
4221 Vun đắp dự án điện
4222 Vun đắp dự án cấp, thoát nước
4223 Vun đắp dự án viễn thông, thông báo liên lạc
4229 Vun đắp dự án công ích khác
4291 Vun đắp dự án thủy
4292 Vun đắp dự án khai khoáng
4293 Vun đắp dự án chế biến, chế tác
4299 Vun đắp dự án khoa học dân dụng khác
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
4530 Sang tay phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của ô tô và xe sở hữu động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá của cải)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ hoạt động đấu giá của cải)
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4633 Bán sỉ đồ uống
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
4661 Bán sỉ nhiên liệu rắn, lỏng, khí và những sản phẩm can dự
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
4663 Bán sỉ nguyên liệu, vật dụng lắp đặt khác trong vun đắp
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4690 Bán sỉ tổng hợp
4711 Sang tay lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop buôn bán tổng hợp
4719 Sang tay lẻ khác trong những shop buôn bán tổng hợp
4721 Sang tay lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh
4722 Sang tay lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
4723 Sang tay lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động đấu giá)
4912 Chuyên chở hàng hóa các con phố sắt
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng các con phố bộ
5012 Chuyên chở hàng hóa ven biển và viễn dương
5022 Chuyên chở hàng hóa các con phố thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ trực tiếp cho vận chuyển các con phố sắt và các con phố bộ
5224 Bốc xếp hàng hóa
5225 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ trực tiếp cho vận chuyển các con phố bộ
5510 Nhà sản xuất đang ký tạm trú ngắn ngày
5610 Nhà hàng và những nhà sản xuất ăn uống chuyên dụng cho lưu động
5630 Nhà sản xuất chuyên dụng cho đồ uống
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: buôn bán bất động sản
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(trừ hoạt động đấu giá của cải, quyền sử dụng đất)
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp khoa học sở hữu can dự
7120 Rà soát và phân tách khoa học
7730 Cho thuê máy móc, vật dụng và đồ dùng hữu hình khác
7830 Cung cấp và điều hành nguồn lao động
7912 Quản lý tua du hý
8129 Vệ sinh nhà cửa và những dự án khác
8130 Nhà sản xuất săn sóc và duy trì cảnh quan
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá của cải)
8511 Giáo dục vườn trẻ
8512 Giáo dục mẫu giáo
8521 Giáo dục tiểu học
8522 Giáo dục trung học hạ tầng
8523 Giáo dục trung học phổ biến
8551 Giáo dục thể thao và tiêu khiển
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560 Nhà sản xuất giúp đỡ giáo dục
9311 Hoạt động của những hạ tầng thể thao
9312 Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao
9321 Hoạt động của những công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
9329 Hoạt động vui chơi tiêu khiển khác chưa được phân vào đâu
9610 Nhà sản xuất tắm khá, massage và những nhà sản xuất tăng cường sức khoẻ như vậy (trừ hoạt động thể thao)
9620 Giặt là, làm sạch những sản phẩm dệt và lông thú
9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
9633 Hoạt động nhà sản xuất chuyên dụng cho hôn lễ
Scroll to Top