Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

0100111948-235 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN

0100111948-235 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN
Tên quốc tế VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUTRY AND TRADE – CHO LON BRANCH
Tên viết Vô hiệu hóa VIETINBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN
Mã số thuế 0100111948-235
Địa chỉ 132-134-136-138 Luỹ Sang tay Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện PHẠM QUANG PHỤC
Tuy nhiên PHẠM QUANG PHỤC còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0439421030
Ngày hoạt động 2016-09-01
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100111948-235 lần cuối vào 2021-09-20 05:54:21. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành nghề buôn bán: Buôn bán ngân hàng 2.Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Công thương nghiệp Việt Nam được phép thực hành những họat động nghiệp vụ sau đây theo quy định của luật những Đơn vị nguồn vốn vay, Pháp lệnh ngoại hối và những quy định với can hệ về hoạt động của ngân hàng thương nghiệp: 2.1 Huy động vốn: – Nhận tiền gửi; – Lauching thủ tục với giá; – Vay vốn của những đơn vị nguồn vốn vay khác và của đơn vị nguồn vốn vay nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn; 2.2 Hoạt động nguồn vốn vay: – Cho vay; – Chiết khấu thương phiếu và thủ tục với giá khác; – Bảo lãnh; – Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 2.3 Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại những đơn vị nguồn vốn vay khác; – Mở account cho người dùng trong nước và ngoài nước; – Cung cấp những công cụ trả tiền; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền trong nước và quốc tế; – Thực hành những nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền khác do Ngân hàng Nhà nước quy định; – Thực hành nhà cung cấp thu và phát tiền mặt cho người dùng; – Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. Việc tham dự những hệ thống trả tiền quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần của công ty và của những đơn vị nguồn vốn vay khác theo quy định của luật pháp; – Tham dự thị phần tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước đơn vị; – Thực hành buôn bán vàng và những hoạt động buôn bán ngoại hối khác trên thị phần trong nước và thị phần quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép; – Được quyền giao phó, nhận giao phó, làm đại lý trong những ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng thương nghiệp, kể cả việc điều hành của cải, tài chính của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; – Được cung cấp những nhà cung cấp bảo hiểm theo quy định của luật pháp; – Được cung cấp những nhà cung cấp trả lời vốn đầu tư, tiền tệ, trả lời đầu tư thích hợp sở hữu tính năng hoạt động của 1 Ngân hàng thương nghiệp; – Được cung cấp nhà cung cấp bảo quản hiện vật quý, thủ tục với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà cung cấp khác theo quy định của luật pháp – Mua, sang tay trái phiếu sở hữu mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá theo quy định của luật pháp với can hệ và chỉ dẫn của NHNN – Mua trái phiếu sở hữu mục đích đầu tư theo những quy định luật pháp với can hệ và chỉ dẫn của NHNN – Buôn bán, cung cấp nhà cung cấp cho những người dùng trong nước và nước ngoài những sản phẩm phái sinh tại Việt Nam về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, giá cả hàng hóa và những sản phẩm vốn đầu tư trên hạ tầng tuân thủ đúng những quy định của NHNN và những quy định luật pháp can hệ khác đối sở hữu từng sản phẩm cụ thể; – Trả lời mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty.
Scroll to Top