Địa chỉ

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0886345899

Follow us :

Tìm đối tác cung cấp dây curoa Minh Tâm

Dây curoa Minh Tâm chuyên dây curoa các loại chính hãng

(BANDO, MITSUBOSHI,DHD, SUNDT, SANWU, TRIANGLE..)​

– Dây curoa máy nông nghiệp: SA, SB, SC

– Dây curoa xe hơi: RPF, RPA, ZA, R, sbp.s8m.a, B, C, AX, BX, CX

– Dây curoa hình thang: 3V, 5V, 8V, SPZ, SPA, SPB, SPC, 3VX, 5VX, XPZ, XPA, XPB, XPC, RB, RA, RC, R8V.

– Dây curoa răng caosu: 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M, MXL, XL, L, H, XH, XXH, 20M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20.

– Dây curoa 2mặt răng: DMXL, DXL, DH, D3M, D5M, D8M, D14M, DT5, DT10, DT20.

– Dây curoa răng PU: open.mxl, XL, L, H, T5, T10, 3M, 5M, 8M, 14M, AT5, AT10, AT20.

– Dây curoa biến tốc: 1922X_, 1422X_, 2322X_

– Dây curoa com beet: 20*_, 23*_, 30*_

– Dây đai dẹp: TS1, TS2, TS3, TS4, S2, S3, S4, S250, S390, TS510, HS5, HS55, TAO, TA1

– Dây dai dẹp ngành bao bì, sợi: TS, TS, L, M, H, XL, MXL

– Dây đai: pu, 4 góc A,4góc B,4 góc C, 5 góc A,5 góc B,5 góc C.

– Dây curoa: A, B, C, D, E, dây răng các loại

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG – GIÁ TỐT NHẤT
CỬA HÀNG DÂY CUROA MINH TÂM
Ho Chi Minh
Sạp 135, Lương Nhữ Học, P.10, Q.5
Tel : +84 (8) 39 505 981
Mobile : +84 (9) 1666 4197 (anh Tuấn) – 0903 924 322 (chú Tâm)

Email : daycuroaminhtam@gmail.com / lekhanhtuyen@gmail.com

Website : www.daycuroaminhtam.bizz.vn

Scroll to Top