1601554639 – Huỳnh Ngọc Đặng Phước Minh

admin

1601554639 – Huỳnh Ngọc Đặng Phước MinhHuỳnh Ngọc Đặng Phước Minh
Mã số thuế tư nhân 1601554639
Người đại diện Huỳnh Ngọc Đặng Phước Minh
Ngày hoạt động 2011-09-21
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 5
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1601554639 lần cuối vào 2019-10-23 00:52:41. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Share This Article
Leave a comment