0314924845 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GO VIET

admin

0314924845 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GO VIETCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GO VIET
Tên quốc tế GO VIET TECHNOLOGY TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết loại bỏ GO VIET JSC
Mã số thuế 0314924845
Địa chỉ Tầng 19, Khu văn phòng Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Con đường Điện – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Phùng Tuấn Đức
Tuy nhiên Phùng Tuấn Đức còn đại diện những công ty:

Điện thoại 028 7300 0916
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0314924845 lần cuối vào 2021-11-17 16:25:55. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4791 Sang tay lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Sang tay lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều uốc quốc tế mà Việt Nam là thành viên (trừ sang tên lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ sang tên lẻ hóa chất tại hội sở; Thực hành theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh về phê ưng chuẩn Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh). (CPC 631-632)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sang tay lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều uốc quốc tế mà Việt Nam là thành viên (trừ sang tên lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ sang tên lẻ hóa chất tại hội sở; Thực hành theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh về phê ưng chuẩn Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh). (CPC 631-632)
5320 Chuyển phát
Chi tiết: Chuyển phát liên tỉnh, nội tỉnh bao gồm cả thông báo dưới dạng văn bản (kể cả nhà sản xuất sở hữu lai ghép, và thông báo PR trực tiếp), kiện và những hàng hóa khác theo CPC 7512***. (Sau khi được cấp Giấy chứng thực đăng ký công ty chỉnh sửa, để được buôn bán nhà sản xuất bưu chính, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài phải thực hành những giấy tờ bắt buộc cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền về bưu chính cấp giấy phép bưu chính, văn bản công nhận thông tin hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 21, Điều 25 Luật bưu chính và Điều 6, Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số nội dung của Luật bưu chính.) (CPC 7512)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Lập trình máy vi tính và phân phối apps (CPC 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 842)
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
(CPC 849)
7310 Quảng bá
(CPC 871)
7320 Nghiên cứu thị phần và điều tra dư luận
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị phần (CPC 86401)
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà sản xuất thương nghiệp điện tử.

Share This Article
Leave a comment