0312949234 – CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM

admin

0312949234 – CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAMCÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
Tên quốc tế MEDIGROUP VIETNAM CO., LTD
Tên viết loại bỏ MEDIGROUP VIETNAM
Mã số thuế 0312949234
Địa chỉ Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ANDERS PETER EYDE PENTZ MOELLER
Tuy nhiên ANDERS PETER EYDE PENTZ MOELLER còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0839333188
Ngày hoạt động 2014-09-20
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0312949234 lần cuối vào 2021-09-30 10:51:55. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4690 Bán sỉ tổng hợp
chi tiết: – Thực hành quyền nhập cảng hàng hóa sở hữu mã HS 2941, 3002, 3821, 3822, 8419, 8421, 9011, 9018, 9021, 9022, 9027, 9033, 2710, 3402, 2853, 3507, 3006, 3820, 2828, 3104, 2826, 3926, 9019, 2827, 2809, 2811, 8523, 8471, 8412, 8413, 8418, 8422, 8443, 8473, 8481, 8487, 8501, 8504, 8506, 8539, 8545 theo quy định của luật pháp Việt Nam. – Thực hành quyền cung cấp bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) đối có những hàng hóa được nhập cảng và được mua trong nước sở hữu mã HS 3002, 3821, 3822, 9018, 9021, 9022, 9027, 8419, 8421, 9011, 2941, 9033, 2710, 3402, 2853, 3507, 3006, 3820, 2828, 3104, 2826, 3926, 9019, 2827, 2809, 2811, 8523, 8471, 8412, 8413, 8418, 8422, 8443, 8473, 8481, 8487, 8501, 8504, 8506, 8539, 8545 theo quy định của luật pháp Việt Nam. (CPC 622)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tay lẻ) đối có những hàng hóa được nhập cảng và được mua trong nước sở hữu mã HS 3002, 3821, 3822, 9018, 9021, 9022, 9027, 8419, 8421, 9011, 2941, 9033, 2710, 3402, 2853, 3507, 3006, 3820, 2828, 3104, 2826, 3926, 9019, 2827, 2809, 2811, 8523, 8471, 8412, 8413, 8418, 8422, 8443, 8473, 8481, 8487, 8501, 8504, 8506, 8539, 8545 theo quy định của luật pháp Việt Nam. (CPC 632)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
chi tiết: – cung ứng nhà cung cấp giải đáp điều hành (CPC 8650), bao gồm Nhà cung cấp giải đáp điều hành chung (CPC 86501), nhà cung cấp giải đáp điều hành vốn đầu tư (không kể thuế buôn bán) (CPC 86502), nhà cung cấp giải đáp điều hành marketing (CPC 86503), và những nhà cung cấp giải đáp điều hành khác (CPC 86509) – cung ứng những nhà cung cấp can dự tới giải đáp điều hành (CPC 8660) bao gồm nhà cung cấp giải đáp điều hành công trình khác có nhà cung cấp vun đắp (CPC 86601) (trừ những nhà cung cấp điều hành công trình vun đắp được liệt kê tại lực lượng 8671 (nhà cung cấp kiến trúc), 8672 (nhà cung cấp giải đáp công nghệ) và nhà cung cấp công trình chìa khóa trao tay, 8673 (nhà cung cấp giải đáp công nghệ đồng bộ)) (Công ty không được cung ứng nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những lái buôn, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung ứng nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung ứng nhà cung cấp nghiên cứu thị phần và dò xét quan điểm công chúng hoạt động trong ngành nghề quảng bá; không được thực hành nhà cung cấp giải đáp việc làm, học nghề, điều khoản sở hữu can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ sở hữu can dự
chi tiết: cung ứng nhà cung cấp giải đáp điều hành về chất lượng trang đồ vật y tế và giải đáp điều hành về việc lắp đặt, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng trang đồ vật y tế
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
chi tiết: cung ứng nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (trừ nhà cung cấp dò xét quan điểm công chúng được liệt kê tại tiểu mục 86402) (CPC 86401)
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp cho thuê những sản phẩm trang đồ vật y tế do doanh nghiệp được phép nhập cảng và cung cấp Đơn vị kinh tế thực hành công trình đầu tư chỉ được thực hành nhà cung cấp trên sau khi được cấp Giấy phép buôn bán theo đúng quy định của Nghị định số số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: – cung ứng nhà cung cấp đặt không mất tiền những đồ vật y tế tại bệnh viện để sau đó sang tay những vật tư phao phí, phụ kiện, phụ tùng, phòng ban sửa chữa cho bệnh viện – cung ứng nhà cung cấp tiếp thị giới thiệu sản phẩm đồ vật y tế cho người mua – cung ứng nhà cung cấp lắp đặt, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng cho những sản phẩm trang đồ vật y tế do doanh nghiệp, những nhà cung cấp và những nhà nhập cảng của doanh nghiệp, nhập cảng và cung cấp; – cung ứng nhà cung cấp lắp đặt, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng cho những sản phẩm trang đồ vật y tế doanh nghiệp được phép cho thuê

Share This Article
Leave a comment