0107777536 – CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

admin

0107777536 – CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICESCÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Tên quốc tế VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa VN CONCENTRIX SERVICES CO., LTD
Mã số thuế 0107777536
Địa chỉ QTSC Building 1, Lô 34, tuyến đường số 14, Công viên softwave Quan – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Nguyễn Đặng Cát Dung
Tuy nhiên Nguyễn Đặng Cát Dung còn đại diện những công ty:

Điện thoại 028 7109 9755
Điều hành bởi Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0107777536 lần cuối vào 2021-11-24 16:16:10. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: – Phân phối softwave (CPC 842); – Nhà cung cấp lập trình máy vi tính (CPC 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: – Nhà cung cấp trả lời can hệ tới lắp đặt phần cứng PC (CPC 841) – Nhà cung cấp trả lời softwave và trả lời hệ thống (CPC 842) – Nhà cung cấp bảo dưỡng hệ thống (CPC 842)
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: – Nhà cung cấp khoa học thông báo can hệ đến máy vi tính, không kể nhà sản xuất viễn thông can hệ đến xử lý thông báo trực tuyến và cho thuê dữ liệu (CPC 849) – Nhà cung cấp cơ sở vật chất dữ liệu (CPC 844)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
Chi tiết: Nhà cung cấp xử lý dữ liệu (CPC 843) (không bao gồm nhà sản xuất thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý thương lượng (mang mã số CPC 843**) và nhà sản xuất truyền dẫn dữ liệu và tin (mang mã số CPC 7523**))
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chit tiết: Hoạt động đại lý bảo hiểm
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà cung cấp trả lời điều hành (CPC 865)
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (CPC 864)
7730 Cho thuê máy móc, vật dụng và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Nhà cung cấp cho thuê PC theo thời kì (CPC 84330)
8220 Hoạt động nhà sản xuất can hệ đến những cuộc gọi
Chi tiết: Nhà cung cấp trông nom các bạn qua điện thoại và những công cụ giao du điện tử khác
9511 Tu tạo máy vi tính và vật dụng ngoại vi
Chi tiết: Nhà cung cấp duy tu và bảo dưỡng máy móc và vật dụng văn phòng, bao gồm cả PC (CPC 845)

Share This Article
Leave a comment