0105696842 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EB

admin

0105696842 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EBCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EB
Tên quốc tế EB SERVICES COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa EBS
Mã số thuế 0105696842
Địa chỉ Số 163, Tuyến đường Phan Đăng Lưu – Phường 01 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Phoom Chirathivat
Điện thoại Bị ẩn theo đề nghị các bạn
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0105696842 lần cuối vào 2021-11-05 13:40:39. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4633 Bán sỉ đồ uống
Chi tiết: Bán sỉ đồ uống loại đựng cồn và không đựng cồn (CPC: 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền cung cấp bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ), đại lý mua sang tên những hàng hoá: lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, vật liệu lương thực, thực phẩm, đồ uống (bao gồm đồ uống loại đựng cồn và không đựng cồn), hàng dệt may, đồ gia dụng, đồ điện tử, vật dụng văn phòng và những hàng hoá tiêu dùng khác cho những thương gia mang đăng ký buôn bán hoặc mang quyền cung cấp những hàng hoá tương ứng và/hoặc những thương gia, tổ chức, đơn vị sử dụng hàng hoá vào công đoạn cung cấp, chế biến, tiêu dùng thường xuyên và tạo của cải cố định theo quy định của luật pháp Việt Nam. (CPC: 622)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tên lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tên lẻ) lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, vật liệu lương thực, thực phẩm, đồ uống (bao gồm đồ uống loại đựng cồn và không đựng cồn), hàng dệt may, đồ gia dụng, đồ điện tử, vật dụng văn phòng và những hàng hoá tiêu dùng khác cho những thương gia mang đăng ký buôn bán hoặc mang quyền cung cấp những hàng hoá tương ứng và/hoặc những thương gia, tổ chức, đơn vị sử dụng hàng hoá vào công đoạn cung cấp, chế biến, tiêu dùng thường xuyên và tạo của cải cố định theo quy định của luật pháp Việt Nam. (CPC: 632) (trừ dược phẩm, vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và báo chí) (trừ sang tên lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Tỉnh thành Hồ Chí Minh về phê phê chuẩn Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Tỉnh thành Hồ Chí Minh)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Nhà cung cấp kho hàng và lưu kho (CPC: 742) (trừ buôn bán bất động sản)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp thực hành ứng dụng (CPC: 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp Cở sở dữ liệu (CPC: 844); nhà sản xuất duy tu và bảo dưỡng máy móc và vật dụng văn phòng, bao gồm cả PC (CPC: 845)
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp giải đáp can hệ đến lắp đặt phần cứng PC (CPC: 841); nhà sản xuất PC khác (CPC: 849)
6312 Cổng thông báo
Chi tiết: Nhà cung cấp thương nghiệp điện tử (đại lý phân phối thương nghiệp điện tử) (Nhà đầu tư/ Đơn vị kinh tế thực hành công trình đầu tư chỉ được phép hoạt động sau khi thực hành hầu hết những giấy tờ và đảm bảo tuân thủ những quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hang hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế mang tài chính nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương nghiệp điện tử và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi 1 số Nghị định can hệ đến điều kiện đầu tư buôn bán thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Công Thương)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: nhà sản xuất giải đáp điều hành, giải đáp đầu tư (CPC: 865) (Công ty không được phân phối nhà sản xuất trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương gia, nhà sản xuất pháp lý, nhà sản xuất thuế, kiểm toán và kế toán; không được phân phối nhà sản xuất giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được phân phối nhà sản xuất nghiên cứu thị phần và khảo sát quan điểm công chúng hoạt động trong ngành nghề quảng bá; không được thực hành nhà sản xuất giải đáp việc làm, học nghề, điều khoản mang can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

Share This Article
Leave a comment