0103126572 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

admin

0103126572 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆTNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
Tên quốc tế BAO VIET JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tên viết Vô hiệu hóa BVB
Mã số thuế 0103126572
Địa chỉ Tầng 1 và tầng 5, tòa nhà Corner Stone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện LƯU QUYẾT THẮNG
Tuy nhiên LƯU QUYẾT THẮNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 04 3928 8989
Ngày hoạt động 2008-12-24
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0103126572 lần cuối vào 2021-09-25 02:25:50. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành buôn bán: buôn bán ngân hàng; 2. Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: a) Huy động vốn: – Nhận tiền gửi của những đơn vị, tư nhân và những đơn vị nguồn hỗ trợ khác dưới những hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; – Lauching chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và những hồ sơ với giá khác để huy động vốn của đơn vị, tư nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận; – Vay vốn của những đơn vị nguồn hỗ trợ khác hoạt động tại Việt Nam và của đơn vị nguồn hỗ trợ nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam; – Những hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. b) Hoạt động nguồn hỗ trợ Cấp nguồn hỗ trợ cho đơn vị, tư nhân dưới những hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và hồ sơ với giá khác, bảo lãnh, cho thuê vốn đầu tư và những hình thức cấp nguồn hỗ trợ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. c) Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Sản xuất những dụng cụ trả tiền; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền trong nước cho các bạn; – Thực hành những nhà cung cấp thu hộ, chi hộ; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền quốc tế theo quy định của luật pháp; – Thực hành nhà cung cấp thu và cung cấp tiền mặt cho các bạn; – Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. Việc tham dự những hệ thống trả tiền quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận. d) Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần của những công ty khác theo quy định của luật pháp; – Tham dự thị phần tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Trực tiếp buôn bán hoặc có mặt trên thị trường doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với để buôn bán ngoại hối và vàng trên thị phần trong nước và thị phần quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận; – Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc điều hành của cải, nguồn vốn của đơn vị, tư nhân trong và ngoài nước theo giao kèo ủy thác, đại lý; – Sản xuất nhà cung cấp bảo hiểm, có mặt trên thị trường doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với hoặc liên doanh để buôn bán bảo hiểm theo quy định của luật pháp; – Giải đáp vốn đầu tư, tiền tệ cho các bạn dưới hình thức trực tiếp trả lời cho các bạn hoặc có mặt trên thị trường doanh nghiệp trực thuộc theo quy định của luật pháp; – Bảo quản hiện vật quý, hồ sơ với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà cung cấp khác theo quy định của luật pháp; – Trực tiếp buôn bán hoặc có mặt trên thị trường doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với để thực hành những hoạt động buôn bán khác với can dự đến hoạt động ngân hàng theo quy định của luật pháp. (Đối sở hữu những lĩnh vực nghề buôn bán với điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi với đủ điều kiện theo quy định của luật pháp)
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty Nhà cung cấp môi giới tiền tệ; Mua sang tay nợ

Share This Article
Leave a comment