0102914299 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

admin

0102914299 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUELCÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
Tên quốc tế IMMANUEL AUDITING COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ IMMA CO., LTD
Mã số thuế 0102914299
Địa chỉ VP304 – VP308, Tầng 3, Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Đô thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện Thế gian Thị Ngọc Diệp
Không những thế Thế gian Thị Ngọc Diệp còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hà Nội
Update mã số thuế 0102914299 lần cuối vào 2021-11-18 13:18:38. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu, khai triển, vận dụng kỹ thuật thông báo.
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp dữ liệu
6920 Hoạt động can hệ đến kế toán, kiểm toán và trả lời về thuế
Chi tiết: Nhà sản xuất kiểm toán; Nhà sản xuất bồi dưỡng, update tri thức vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán; Nhà sản xuất định giá của cải; Nhà sản xuất kế toán; Giải đáp điều hành; Giải đáp vận dụng kỹ thuật thông báo; Giải đáp nguồn nhân công; Giải đáp thuế; Giải đáp vốn đầu tư; Nhà sản xuất soát xét báo cáo vốn đầu tư; Những nhà cung cấp khác về vốn đầu tư, kế toán, thuế theo quy định của luật pháp.
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời điều hành, trả lời chuyển giao kỹ thuật thông báo
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giám định giá của cải
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Hoạt động giúp đỡ khác cho buôn bán chưa được phân vào đâu (như khu làm việc chung giúp đỡ công ty khởi nghiệp sáng tạo)

Share This Article
Leave a comment